Misyon ve Vizyon

      Misyon

Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları en hızlı biçimde gerçekleştirmek, Rektörlük ile bağlı birimler arasında evrak akışını sağlamak, Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek. Üniversite İdari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak.

     Vizyon

Nitelikli, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, kaynakları etkin ve verimli kullanılabilen, kendini sürekli olarak yenileyen, geliştiren personel ile mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanarak kamu yararını her zaman ön planda tutan, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda görev yapan bir birim olmak.