Misyon ve Vizyon

Misyon

         Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları en hızlı biçimde gerçekleştirmek, Rektörlük ile bağlı birimler arasında evrak akışını sağlamak, Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek. Üniversite İdari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak.

 

Vizyon

       Nitelikli, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, kaynakları etkin ve verimli kullanılabilen, kendini sürekli olarak yenileyen, mevcut kaynaklarını etkin en iyi şekilde kullanarak kamu yararını ön planda tutan bir birim olmak.