Yönetim Kurulu Üyeleri

Üyenin Adı

Birimi

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN

Rektör

Prof. Dr. M.Bahaüddin VAROL

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Hacı Murat YILMAZ

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Ayhan ÖZÇİFÇİ

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. İsmet EMRE

Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. M.Bahaüddin VAROL

İslami İlimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Yusuf YAKAR

Sabire Yazıcı Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Ayhan ÖZÇİFÇİ

Mühendislik Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Halil SELÇUKBİRİCİK

Veteriner Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İbrahim BAKIRTAŞ

Turizm Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Ayşegül YILDIZ

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Özen ÖZBOY ÖZBAŞ

Seçilmiş Üye