Yönetim Kurulu Üyeleri

Üyenin Adı

Birimi

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN

Rektör

Prof. Dr. Hacı Murat YILMAZ

Rektör Yardımcısı (Seçilmiş Üye)

Prof. Dr. Ayhan ÖZÇİFÇİ

Rektör Yardımcısı (Seçilmiş Üye)

Prof. Dr. İsmet EMRE

Eğitim Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. M. Bahaüddin VAROL

İslami İlimler Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Yusuf YAKAR

Sabire Yazıcı Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Semih EKERCİN

Mühendislik Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Halil SELÇUKBİRİCİK

Veteriner Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. İbrahim BAKIRTAŞ

Turizm Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Nafiz TOK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Ayşegül YILDIZ

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. İbrahim ÖRÜN

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN

İletişim Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN

Tıp Fakültesi Dekan V.